مشخصات همایش :  

همايش بين المللي سيره نبوي نظم و امنيت اجتماعي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.