مشخصات همایش :  

همايش بين المللي مديريت نوين در افق 1404
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.