مشخصات همایش :  

كنفرانس بين المللي مديريت و علوم اجتماعي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.