مشخصات همایش :  

كنفرانس اقتصاد و مديريت كاربردي با رويكرد ملي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.