مشخصات همایش :  

كنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي
 2 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.