مشخصات همایش :  

همايش ملي كشاورزي ارگانيك، امنيت غذايي و توليد محصولات فرا سودمند
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.