مشخصات همایش :  

همايش ملي استاندارد و ايمني جرثقيل ها با رويكرد HSE و پدافند غير عامل
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.