نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات همایش :  

كنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد، حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم
 2 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.


مقالات این دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.


مقالات این دوره