مشخصات همایش :  

همايش ملي آينده پژوهي آموزش عالي ايران
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.