نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات همایش :  

کنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات
 5 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.