نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات همایش :  

كنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت، اقتصاد و علوم انساني
 4 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.