مشخصات همایش :  

كنفرانس ملي روانشناسي، علوم تربيتي و اجتماعي
 2 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.