مشخصات همایش :  

كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري
 2 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.