مشخصات همایش :  

كنفرانس بيوالكترومغناطيس ايران
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.