مشخصات همایش :  

كنگره جهاني قلب و عروق
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.