مشخصات همایش :  

كنگره بين المللي افق هاي جديد در معماري و شهرسازي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.