مشخصات همایش :  

كنفرانس پردازش سيگنال و سيستم هاي هوشمند ايران
 3 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.