مشخصات همایش :  

همايش ملي واكاوي منابع آموزش زبان فارسي به غير فارسي‏ زبانان
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.