برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات همایش :  

همايش ملي علوم انساني قرآن بنيان (چيستي، چرايي و چگونگي)
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.