مشخصات همایش :  

همايش ملي بررسي راهكارهاي همگرايي اسلامي در توسعه
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.