مشخصات همایش :  

همايش بين المللي فناوري هاي نوين در علوم انساني
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.