مشخصات همایش :  

مسابقات طراحي و ساخت سامانه هاي هوافضايي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.