مشخصات همایش :  

كنفرانس تخصصي پايش وضعيت و عيب‌يابي
 2 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.