مشخصات همایش :  

مسابقات ملي شناورهاي هوشمند
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.