مشخصات همایش :  

كنفرانس سراسري پژوهش هاي نوين در روانشناسي و علوم اجتماعي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.