مشخصات همایش :  

كنفرانس ملي علوم برق، الكترونيك و كامپيوتر ايران
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.