مشخصات همایش :  

همايش ملي دستاوردهاي نوين در علوم مديريت و حسابداري
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.