مشخصات همایش :  

همايش بين المللي ادبيات تطبيقي فارسي و فرانسه
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.