مشخصات همایش :  

سمينار تخصصي ارزيابي و محاسبه هزينه هاي منابع انساني
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.


مقالات این دوره