مشخصات همایش :  

كنفرانس بين المللي تازه هاي مديريت، حسابداري و اقتصاد
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.