مشخصات همایش :  

جشنواره شعر و داستان جوان "سوره"
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.