مشخصات همایش :  

جشنواره بين المللي فيلم 100 ثانيه اي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.