مشخصات همایش :  

كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در روانشناسي و علوم تربيتي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.