مشخصات همایش :  

كنفرانس سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان
 2 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.


مقالات این دوره