مشخصات همایش :  

كنفرانس ملي كاربرد كامپوزيت ها در صنعت ساخت
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.