مشخصات همایش :  

كنفرانس دو سالانه بين المللي مكانيك جامدات تجربي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.