مشخصات همایش :  

همايش ملي مدارس هوشمند و تعليم و تربيت
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.