مشخصات همایش :  

همايش ملي ترجمه و مطالعات ميان رشته اي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.