مشخصات همایش :  

سمينار بين المللي كاهش سوانح ترافيكي، چالش ها و راهكارهاي پيش رو
 2 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.