مشخصات همایش :  

كنفرانس ملي بازي هاي رايانه اي؛ فرصت ها و چالش ها
 2 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.