مشخصات همایش :  

همايش بين المللي قرآن در سيره و انديشه امام خميني (ره)
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.


مقالات این دوره