مشخصات همایش :  

کنفرانس ملي پتانسيل ها و چالش هاي رودخانه ها، تالاب ها و منابع آبي ايران
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.