مشخصات همایش :  

کنفرانس ملي دستاوردهاي نوين در صنايع غذايي و تغذيه سالم
 2 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.


مقالات این دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.


مقالات این دوره