مشخصات همایش :  

همايش ملي آموزش عالي و كارآفريني گذشته، حال، آينده
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.


مقالات این دوره