مشخصات همایش :  

همايش هدايت نتايج تحقيقات دانشگاهي به سمت تدوين استانداردهاي ملي و بين المللي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.


مقالات این دوره