مشخصات همایش :  

همايش و نمايشگاه محيط زيست و بحران هاي پيش رو
 2 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.