مشخصات همایش :  

همايش سم شناسي و مسموميت هاي ايران
 2 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.