نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات همایش :  

کنفرانس ساليانه مديريت استراتژيک
 3 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.