مشخصات همایش :  

كنفرانس ملي آموزش و توسعه منابع انساني
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.


مقالات این دوره