مشخصات همایش :  

کنفرانس سالانه رويکردهاي نوين پژوهشي در علوم انساني
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.


مقالات این دوره